Rada Rodziców przy LO w Gilowicach


Prezydium
Przewodnicząca:Kazimierz Gwóźdź
Skarbnik:Agnieszka Nycz
Sekretarz:Renata Sanocka


Numer konta Rady Rodziców

14 8446 0006 2001 0000 2108 0001
/Bank Spółdzielczy Miedźna/

(w tytule przelewu proszę podać:
imię i nazwisko, z której klasy
i ewentualnie czego dotyczy wpłata)
© LO Gilowice